Veštačka inteligencija pruža značajne doprinose unapređenju poslovnih procesa i efikasnosti na brojne načine. VI može da automatizuje mnoge rutinske i ponavljajuće poslove, omogućavajući zaposlenima da se fokusiraju na složenije i strateški važnije zadatke, počev od jednostavnih zadataka, poput automatskog odgovaranja na e-poštu ili upravljanja terminima sastanaka, do kompleksnijih, poput automatizovane obrade i analize podataka.