Projekti Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije pruža podršku naučnoistraživačkoj delatnosti i osnovan je sa ciljem obezbeđivanja uslova za kontinuirani razvoj naučnoistraživačkih i razvojnih aktivnosti u Republici Srbiji neophodnih za napredak društva zasnovanog na znanju.

 

Program za razvoj projekata Fonda za nauku iz oblasti veštačke inteligencije realizuje se u okviru dva potprograma, jedan je namenjen osnovnim, a drugi primenjenim istraživanjima iz oblasti veštačke inteligencije.

 

Ciljevi programa su podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Srbiji u domenu veštačke inteligencije, podsticanje primene rezultata naučnih istraživanja iz domena veštačke inteligencije u razvoju privrede Srbije. Osnovne tematske oblasti programa su: opšta veštačka inteligencija, mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, planiranje, razumevanje znanja, računarski vid i govorna komunikacija, inteligentni sistemi.

 

Fond za nauku Republike Srbije finansira 12 projekata u okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije.