Projekti Fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost unapređuje veze između nauke, tehnologije i privrede i doprinosi podsticanju razvoja inovativnog preduzetništva i to tako što podržava inovativno preduzetništvo, posebno u ranoj fazi. Takođe, Fond povezuje naučno-istraživačke organizacije i privatna preduzeća radi razvoja i komercijalizacije inovacija.

 

Cilj Fonda je da novim proizvodima, tehnologijama i uslugama omogući izlazak na tržište i utemelji dugoročnu institucionalnu podršku države inovativnom preduzetništvu u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom.

 

Strategijom razvoja veštačke inteligencije od 2020-2025. godine definisano je da Fond za inovacionu delatnost godišnje izdvoji milion evra za finansiranje projekata koji se bave razvojem i primenom veštačke inteligencije.