AI na master studijama

Studijske programe master studija iz oblasti veštačke inteligencije prvi put 2021. godine realizuju Univerzitet u Novom Sadu (Fakultet tehničkih nauka i Prirodno-matematički fakultet), Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Nišu (Prirodno-matematički fakultet i Elektronski fakultet).