AI u srednjim školama

Razvijanje znanja i veština učenika za efikasno, kreativno, bezbedno i savesno korišćenje savremenih tehnologija u životnom okruženju i okruženju za učenje i rad i kontinuirano praćenje razvoja savremenih tehnologija zarad daljeg ličnog i profesionalnog razvoja cilj je programa nastave u srednjim školama.

 

U trećem i četvrtom razredu u gimnazijama u okviru izbornog predmeta Savremene tehnologije, učenici tokom školske godine dva puta nedeljno uče kako da pouzdano, kritički, bezbedno i odgovorno prema sebi i drugima koriste savremene tehnologije za rešavanje problema, na koji način savremene tehnologije funkcionišu i kako da primene logički i algoritamski način razmišljanja u cilju rešavanja problema u svakodnevnim situacijama.

 

Program nastave i učenja gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ima za cilj razvoj ključnih kompetencija kod učenika neophodnih za dalje obrazovanje i aktivnu ulogu građanina za život u savremenom društvu, osposobljavanje đaka za samostalno donošenje odluka o izboru zanimanja i daljeg obrazovanja, kao i jačanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti i osposobljavanje učenika za rešavanje problema, komunikaciju i timski rad.