Na Beogradskom sajmu održan je 65. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, a izložbenu postavku Republike Srbije "Igraj za čovečanstvo! Nauka za sve" činilo je nekoliko tematskih celina:

  • Veštačka inteligencija;
  • Naučno-tehnološki parkovi;
  • Poljoprivreda;
  • Biotehnologija;
  • Urbani sistemi;
  • Istorijsko nasleđe;
  • Svemir.