Razvoj tehnologije sve je brži i brži, pa je izvesno da će određene oblasti u ovoj godini preuzeti dominaciju.