U okviru procesa javnih konsultacija u postupku izrade Nacrta Etičkih smernica za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odogovorne veštačke inteligencije, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, održalo je dva javna događaja:  u Beogradu, 7. decembra 2022. godine u sali Privredne komore Srbije i u Novom Sadu,  8. decembra 2022. godine u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad.