Kako održati balans između primene GDPR-a i upotrebe VI u zdravstvu i farmaciji? Kakva je situacija u EU, a kakva u Srbiji teme su o kojima je bilo reči na trećoj JPM međunarodnoj GDPR konferenciji održanoj danas u Beogradu.