Republika Srbija je učestvovala na drugom radnom sastanku Komiteta za veštačku inteligenciju Saveta Evrope održanom u periodu od 21-23. septembra 2022. godine i punopravno raspravljala sa predstavnicima zemalja članica EU i država posmatrača o predlogu teksta Konvencije o veštačkoj inteligenciji, ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava (eng. CONVENTION ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW).