U Vladi Srbije je predstavljeno idejno rešenje za gradnju BIO4 Kampusa, jedinstvenog prostora za razvoj modernih nauka što će omogućiti proizvodnju zasnovanu na biološkim procesima.