U Ženevi, u sedištu Svetskog ekonomskog foruma, potpisan je Sporazum o uspostavljanju Centra Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Ovaj centar biće 16. u mreži centara foruma u svetu i prvi u regionu Zapadnog Balkana.