Institut za veštačku inteligenciju postao je član prestižne međunarodne mreže istraživačkih institucija GraphicsVision.Ai. Ova mreža okuplja vodeće istraživačke centre koji se prvenstveno bave veštačkom inteligencijom, računarskom grafikom i vidom.